كلمات قصار

.: خانه :.
.: آرشيو :.
.: ايميل :.
 
 

 

 
۱۳۸٢/۱/۳٠

پرنده پنج خصلت داشت
نخستين اوج در پرواز
سپس پرواز بی‌همراه
سه ديگر به منقارش هدف گيرد فرا کهکشانها را
چهارم رنگ بی‌رنگی
ودر پايان
نوايش همچنان نجوا
«افسانه‌های قدرت؛ کارلوس کاستاندا»

مسعود
 

 

 

 
۱۳۸٢/۱/۱۸

به‌يکديگر هديه بدهيد تا رشته محبتتان استوار شود، زيرا هديه محبت را زياد‌می‌کند و کدورت را از ميان می‌برد. «رسول‌اکرم(ص)»

مسعود
 

 

 

 
۱۳۸٢/۱/۱۳

ابنای روزگـار به صـحرا رونـد و بـاغ
صحرا و باغ زنده‌دلان کوی دلبر است
«سعدی»

مسعود
 

 

 

 
۱۳۸٢/۱/٩

طنز اختراع روح مدرن است. «اوکتاويو پاز»

مسعود
 

 

 

 
۱۳۸٢/۱/٦

باران که در لطافت طبعش خلاف نيست
در بـاغ لالـه رويد و در شوره‌زار خـس

مسعود
 

 

 

 
۱۳۸٢/۱/۳

ز کوی يار می‌آيد نسيم باد نوروزی

مسعود
 

 

عيد آمد و عيد آمد

 
۱۳۸٢/۱/٢

ساقيا آمدن عيد مبارک بادت

مسعود
 

  خرد هر كجا گنجي آرد پديد
ز نـام خـدا سازد آنـرا كليد

بخوانيد
قرآن .:.
حافظ .:.
آينه .:.
شاملو .:.

وبلاگهاي‌خواندني
دوستدار .:.
پس پرده .:.
جزيره مقدس .:.
روزنامه ديواري .:.
آسمان آبي .:.
شعرفارسي .:.
كلمات قصار2 .:.
خوابگرد .:.

انجمن شاعران مرده .:.
زهرا .:.
نوشي و جوجه ها .:.
دخترك شيطان .:.
moral virtues .:.
آبي و سفيد .:.
پاورقي .:.
لينكستان .:.
حرف حساب .:.
پنجره تنهايي .:.
كامپيوتر .:.

شعر ماه
شعر ماه .:.

سخن ماه

ما از جنس روياهايمان هستيم
ويليام شكسپير

ضرب‌‌‌المثل
خمير مايه دكان شيشه‌گر سنگ است

عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد


پشتيبان
Persian Blog
Persian Weblogs List
  :: خانه .:. آرشيو .:. ايميل ::