كلمات قصار

.: خانه :.
.: آرشيو :.
.: ايميل :.
 
 

خوشبختی

 
۱۳۸٢/٦/٢٦

«موفقيت» بدست‌آوردن چيزی است که دوست داری و «خوشبختی» دوست داشتن چيزی است که بدست‌آورده‌ای.

آينده‌ای سرشار از«موفقيت‌و‌خوشبختی»برای دوست‌عزيزم مهدی و همسر گراميش آرزومندم.

مسعود
 

 

فريب

 
۱۳۸٢/٦/٢٤

همه مردم را «بعضی مواقع» می‌توان فريفت و بعضی از مردم را برای «همه عمر». ليکن نميتوان همه مردم را برای همه عمر فريب داد.

مسعود
 

 

ضرب‌المثل‌ملل

 
۱۳۸٢/٦/٢٤

اسپانيولی: پروانه گاهی فراموش می‌كند زمانی كرم بوده‌است.

چينی: از آهسته رفتن مترس، از بی‌حركت ايستادن بترس.

مسعود
 

 

خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو ؟؟

 
۱۳۸٢/٦/٢۱

ــ آدمهای بزگ، کسانيکه خود بسيارند، نيازی به هموطن ندارند. کسانيکه خود آزادند از زندان به ستوه نمی‌آيند. آدمهای حقيرند که به ازدحام محتاجند. «دکتر علی شريعتی»

ــ قدرت ناشی از تعداد نفرات مايه‌ی خشنودی ترسويان است، آنكه روحا شجاع است جز از نفس مبارزه لذت نميبرد. «مهاتما گاندی»

ــ «خواهی نشوی همرنگ، رسوای جماعت شو»

مسعود
 

 

ضرب‌المثل

 
۱۳۸٢/٦/۱۸

زليخا مرد از حسرت که يوسف گشت زندانی
 «چرا عاقل کند کاری کـه باز آرد پشيمانی»

سف ر

مسعود
 

 

عشق۲

 
۱۳۸٢/٦/۱۸

بيگناهی کم گناهی نيست در اقليم عشق
                                         يوسف از دامان پاک خود به زندان می‌رود


عشق تنها به چشمان يکديگر خيره شدن نيست، بلکه متفقا به بيرون، به جهت معينی نگاه کردن است.«دکتر تامس.آ.هريس»

 

مسعود
 

 

عشق۱

 
۱۳۸٢/٦/۱۸

عشق هر چند که در پرده بود مشهور است
                                              حسن هر چند که بی پرده بود مستور است

عشق عينک سبزی است که با آن انسان کاه را يونجه می‌بيند.«مارک تواين»

 

مسعود
 

 

کريستوفر مارلو

 
۱۳۸٢/٦/۱۸

مرا دوست بدار،اندکی ولی طولانی!

مسعود
 

 

ولتر

 
۱۳۸٢/٦/٧

شما ممکن است بتوانيد گلی را زير پا لگدمال کنيد، اما محال است بتوانيد عطر آنرا در فضا محو سازيد. «ولتر؛ نويسنده فرانسوی ۱۷۷۸-۱۶۹۴»

عطر

مسعود
 

 

شاهزاده سرزمين عشق

 
۱۳۸٢/٦/٧

نگاهت رنج عظيمی است، وقتی بيادم می‌آورد که چه چيزهاي فراوانی را هنوز به تو نگفته‌ام. «آنتوان سنت اگزوپری؛ شاهزاده سرزمين عشق»

غروب

مسعود
 

  خرد هر كجا گنجي آرد پديد
ز نـام خـدا سازد آنـرا كليد

بخوانيد
قرآن .:.
حافظ .:.
آينه .:.
شاملو .:.

وبلاگهاي‌خواندني
دوستدار .:.
پس پرده .:.
جزيره مقدس .:.
روزنامه ديواري .:.
آسمان آبي .:.
شعرفارسي .:.
كلمات قصار2 .:.
خوابگرد .:.

انجمن شاعران مرده .:.
زهرا .:.
نوشي و جوجه ها .:.
دخترك شيطان .:.
moral virtues .:.
آبي و سفيد .:.
پاورقي .:.
لينكستان .:.
حرف حساب .:.
پنجره تنهايي .:.
كامپيوتر .:.

شعر ماه
شعر ماه .:.

سخن ماه

ما از جنس روياهايمان هستيم
ويليام شكسپير

ضرب‌‌‌المثل
خمير مايه دكان شيشه‌گر سنگ است

عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد


پشتيبان
Persian Blog
Persian Weblogs List
  :: خانه .:. آرشيو .:. ايميل ::