كلمات قصار

.: خانه :.
.: آرشيو :.
.: ايميل :.
 
 

دکارت و سعدی

 
۱۳۸٤/٤/٢٤

رنه دكارت:
در بين تمامي مردم تنها عقل است كه به عدالت تقسيم شده زيرا همه فكر مي‌كنند به اندازه كافي عاقلند.

سعدي (باب 8 گلستان):
«همه كس را عقل خود بكمال نمايد و فرزند خود بجمال».

يكي يهود و مسلمان نزاع مي‌كردند
چنانكه خنده گرفت از حديث ايشانم

به طيره گفت مسلمان گرين قباله من
درست نيست خدايا يهود ميرانم

يهود گفت به تورات مي‌خورم سوگند
وگر خلاف كنم چو تو مسلمانم

گر از بسيط زمين عقل منهدم گردد
به‌خود گمان نبرد هيچكس كه نادانم

مسعود
 

 

دوست

 
۱۳۸٤/٤/۱٧

وقتی انسان دوست واقعی دارد كه خودش هم دوست واقعی باشد. «امرسون»

اگر می‌خواهيد در زندگی دوستان وفادار و ياران غمخوار داشته‌باشيد، کم و خيلی دير با مردم دوست شويد .«هرشل»

دوستان جديد پيدا کنيد اما دوستان قديمی را هم حفظ کنيد، اينها نقره و آنها طلا هستند. «پرمودابترا»

مسعود
 

 

آزادی

 
۱۳۸٤/٤/۱٠

۱. کسی‌که حفظ جان را مقدم بر آزادی بداند، لياقت آزادی را ندارد. «بنجامين فرانکلين»

۲. وقتی نهال آزادی ريشه گرفت به سرعت رشد ونمو می‌کند. «جورج واشنگتن»

۳. خداوند آزادی را آفريد و بشر بندگی را. «آندره شينه» 

 

 

مسعود
 

  خرد هر كجا گنجي آرد پديد
ز نـام خـدا سازد آنـرا كليد

بخوانيد
قرآن .:.
حافظ .:.
آينه .:.
شاملو .:.

وبلاگهاي‌خواندني
دوستدار .:.
پس پرده .:.
جزيره مقدس .:.
روزنامه ديواري .:.
آسمان آبي .:.
شعرفارسي .:.
كلمات قصار2 .:.
خوابگرد .:.

انجمن شاعران مرده .:.
زهرا .:.
نوشي و جوجه ها .:.
دخترك شيطان .:.
moral virtues .:.
آبي و سفيد .:.
پاورقي .:.
لينكستان .:.
حرف حساب .:.
پنجره تنهايي .:.
كامپيوتر .:.

شعر ماه
شعر ماه .:.

سخن ماه

ما از جنس روياهايمان هستيم
ويليام شكسپير

ضرب‌‌‌المثل
خمير مايه دكان شيشه‌گر سنگ است

عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد


پشتيبان
Persian Blog
Persian Weblogs List
  :: خانه .:. آرشيو .:. ايميل ::