كلمات قصار

.: خانه :.
.: آرشيو :.
.: ايميل :.
 
 

فیه ما فیه مولانا

 
۱۳۸٧/۳/۳۱

 نانی را زیر زیر بغل می‌گیر و از مردم منع می‌کن و بگو که البته این نان را به کس نخواهم دادن، و چه جای دادن که نخواهم نمودن. این نان اگر چه بر درها افتاده بود و سگان نمی‌خوردند از بسیاری طعام و ارزانی، اما چون منع آغاز کردند، همه خلق رغبت کنند و در بند آن نان گردآیند. علی‌الخصوص که آن نان را سالی در آستین کنی و دوباره از تو تأکید می‌کنی در نادادن و نانمودن، رغبتشان در آن نان از حد بگذرد که الانسانُ حریصٌ علی ما مُنع منه. هرچند که زن را امر کنی که پنهان شو، وی را دغدغه‌ی خودنمون بیشتر شود و خلق را از نهان شدن او، رغبت به آن زن بیشتر شود. پس تو نشسته‌ای و رغبت خلق از دو طرف زیادت می‌کنی و می‌پنداری که اصلاح می‌کنی. آن خود، عین فساد است. اگر او را گوهری باشد که نخواهد فعل بد کند، اگر منع کنی و اگر نکنی، او بر آن طبع نیک خود و سرشت پاک خود خواهد رفت. فارغ باش و تشویش مخور. منع جز رغبت او را افزون نمی‌کند، علی‌الحقیقت.

منبع: یک قاچ هندوانه

مسعود
 

  خرد هر كجا گنجي آرد پديد
ز نـام خـدا سازد آنـرا كليد

بخوانيد
قرآن .:.
حافظ .:.
آينه .:.
شاملو .:.

وبلاگهاي‌خواندني
دوستدار .:.
پس پرده .:.
جزيره مقدس .:.
روزنامه ديواري .:.
آسمان آبي .:.
شعرفارسي .:.
كلمات قصار2 .:.
خوابگرد .:.

انجمن شاعران مرده .:.
زهرا .:.
نوشي و جوجه ها .:.
دخترك شيطان .:.
moral virtues .:.
آبي و سفيد .:.
پاورقي .:.
لينكستان .:.
حرف حساب .:.
پنجره تنهايي .:.
كامپيوتر .:.

شعر ماه
شعر ماه .:.

سخن ماه

ما از جنس روياهايمان هستيم
ويليام شكسپير

ضرب‌‌‌المثل
خمير مايه دكان شيشه‌گر سنگ است

عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد


پشتيبان
Persian Blog
Persian Weblogs List
  :: خانه .:. آرشيو .:. ايميل ::