كلمات قصار

.: خانه :.
.: آرشيو :.
.: ايميل :.
 
 

آدرنو

 
۱۳۸٥/۸/٢٤

مادام كه مردم مسائل خود را از سر خود وا می‌كنند و مادام كه انتظار نمی‌رود خود مسئوليت كامل و تعيين تكليفی كامل را بر عهده گيرند، رفاه و سعادت آنان در اين جهان توهمی بيش نيست، و اين توهمی است كه روزی خواهد تركيد و در آن هنگام اين تركيدن پيامد‌های هولناكی در پی خواهد داشت
آدرنو، زبان اصالت، به نقل ازمقدمه كتاب، ترجمه:سياوش جمادی
انتشارات ققنوس، ص40
منبع: شانای
مسعود
 

  خرد هر كجا گنجي آرد پديد
ز نـام خـدا سازد آنـرا كليد

بخوانيد
قرآن .:.
حافظ .:.
آينه .:.
شاملو .:.

وبلاگهاي‌خواندني
دوستدار .:.
پس پرده .:.
جزيره مقدس .:.
روزنامه ديواري .:.
آسمان آبي .:.
شعرفارسي .:.
كلمات قصار2 .:.
خوابگرد .:.

انجمن شاعران مرده .:.
زهرا .:.
نوشي و جوجه ها .:.
دخترك شيطان .:.
moral virtues .:.
آبي و سفيد .:.
پاورقي .:.
لينكستان .:.
حرف حساب .:.
پنجره تنهايي .:.
كامپيوتر .:.

شعر ماه
شعر ماه .:.

سخن ماه

ما از جنس روياهايمان هستيم
ويليام شكسپير

ضرب‌‌‌المثل
خمير مايه دكان شيشه‌گر سنگ است

عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد


پشتيبان
Persian Blog
Persian Weblogs List
  :: خانه .:. آرشيو .:. ايميل ::