كلمات قصار

.: خانه :.
.: آرشيو :.
.: ايميل :.
 
 

شعر

 
۱۳۸٦/٢/۱٠

شاعر پادشاهی است تبعید شده به این جهان. روکرت

شعر ارکستر پر هیجانی است که در آن آواز طبیعت و بشر و حوادث به هم آمیخته است. ویکتور هو گو

شعر آن موسیقی است که هر کس درون خود دارد.شکسپیر

اگر نوشته ای را بخوانم که خون در رگهایم منجمد کند چندان که هیچ آتشی نتواند گرمم کند٬ آن نوشته را شعر خواهم دانست. اگر نوشته ای بخوانم و دیگر سرم را بر گردنم احساس نکنم٬ یقین خواهم کرد آنچه خوانده ام شعر بوده است. اینها تنها راه های شناسایی شعر است. امیلی دیکنسون

در شعر٬ مصراع نخستین٬ هدیه خدایان است. پل والری

منبع: واژیک

مسعود
 

  خرد هر كجا گنجي آرد پديد
ز نـام خـدا سازد آنـرا كليد

بخوانيد
قرآن .:.
حافظ .:.
آينه .:.
شاملو .:.

وبلاگهاي‌خواندني
دوستدار .:.
پس پرده .:.
جزيره مقدس .:.
روزنامه ديواري .:.
آسمان آبي .:.
شعرفارسي .:.
كلمات قصار2 .:.
خوابگرد .:.

انجمن شاعران مرده .:.
زهرا .:.
نوشي و جوجه ها .:.
دخترك شيطان .:.
moral virtues .:.
آبي و سفيد .:.
پاورقي .:.
لينكستان .:.
حرف حساب .:.
پنجره تنهايي .:.
كامپيوتر .:.

شعر ماه
شعر ماه .:.

سخن ماه

ما از جنس روياهايمان هستيم
ويليام شكسپير

ضرب‌‌‌المثل
خمير مايه دكان شيشه‌گر سنگ است

عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد


پشتيبان
Persian Blog
Persian Weblogs List
  :: خانه .:. آرشيو .:. ايميل ::