كلمات قصار

.: خانه :.
.: آرشيو :.
.: ايميل :.
 
 

رابرت فراست

 
۱۳۸٧/۸/۱٦

The strongest and most effective force in guaranteeing the long-term maintenance of power is not violence in all the forms deployed by the dominant to control the dominated, but consent in all the forms in which the dominated acquiesce in their own domination.


"قوی ترین و  موثرترین نیرویی که ضامن بقای بلند مدت قدرت  است، خشونتی نیست در هر شکلی که از طرف غالب (بالادست)  برای کنترل مغلوب (زیردست) اعمال می شود، بلکه تن دادن (تسلیم)ی است که مغلوب به هر شکلی نسبت به زیردستی خودش رضایت دارد."

منبع: یادداشت هایی در ادبیات و فلسفه

مسعود
 

  خرد هر كجا گنجي آرد پديد
ز نـام خـدا سازد آنـرا كليد

بخوانيد
قرآن .:.
حافظ .:.
آينه .:.
شاملو .:.

وبلاگهاي‌خواندني
دوستدار .:.
پس پرده .:.
جزيره مقدس .:.
روزنامه ديواري .:.
آسمان آبي .:.
شعرفارسي .:.
كلمات قصار2 .:.
خوابگرد .:.

انجمن شاعران مرده .:.
زهرا .:.
نوشي و جوجه ها .:.
دخترك شيطان .:.
moral virtues .:.
آبي و سفيد .:.
پاورقي .:.
لينكستان .:.
حرف حساب .:.
پنجره تنهايي .:.
كامپيوتر .:.

شعر ماه
شعر ماه .:.

سخن ماه

ما از جنس روياهايمان هستيم
ويليام شكسپير

ضرب‌‌‌المثل
خمير مايه دكان شيشه‌گر سنگ است

عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد


پشتيبان
Persian Blog
Persian Weblogs List
  :: خانه .:. آرشيو .:. ايميل ::