كلمات قصار

.: خانه :.
.: آرشيو :.
.: ايميل :.
 
 

۱۸ سال به بالا ممنوع

 
۱۳۸٢/٥/۱٥

از وبلاگ شب مهتابی

۱. من دوستت دارم !

خدا هرکسی را که مثل من خوب باشد دوست دارد، اما هر کسی را که مثل تو بد باشد دوست ندارد. اما من تو را با همه بدی ات دوست دارم. چون دلم برايت می سوزد وقتی که می بينم هيچ کس دوستت ندارد!

۲. مثل شيرينی

اون آدم خيلی خوبيه، انقدر شيرينه که نگو، هميشه می خنده،  با همه مهربونه، همه دوستش دارن، منم بايد عاشقش می شدم! اما مشکل اينجاست که همه عمر نميشه شيرينی خورد! کاش با اين همه مهربونی بعضی وقنها هم عصبانی می شد!

از کتاب : ۱۸ سال به بالا ممنوع؛ اثر: فالکو                                     

مسعود
 

  خرد هر كجا گنجي آرد پديد
ز نـام خـدا سازد آنـرا كليد

بخوانيد
قرآن .:.
حافظ .:.
آينه .:.
شاملو .:.

وبلاگهاي‌خواندني
دوستدار .:.
پس پرده .:.
جزيره مقدس .:.
روزنامه ديواري .:.
آسمان آبي .:.
شعرفارسي .:.
كلمات قصار2 .:.
خوابگرد .:.

انجمن شاعران مرده .:.
زهرا .:.
نوشي و جوجه ها .:.
دخترك شيطان .:.
moral virtues .:.
آبي و سفيد .:.
پاورقي .:.
لينكستان .:.
حرف حساب .:.
پنجره تنهايي .:.
كامپيوتر .:.

شعر ماه
شعر ماه .:.

سخن ماه

ما از جنس روياهايمان هستيم
ويليام شكسپير

ضرب‌‌‌المثل
خمير مايه دكان شيشه‌گر سنگ است

عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد


پشتيبان
Persian Blog
Persian Weblogs List
  :: خانه .:. آرشيو .:. ايميل ::