كلمات قصار

.: خانه :.
.: آرشيو :.
.: ايميل :.
 
 

خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو ؟؟

 
۱۳۸٢/٦/٢۱

ــ آدمهای بزگ، کسانيکه خود بسيارند، نيازی به هموطن ندارند. کسانيکه خود آزادند از زندان به ستوه نمی‌آيند. آدمهای حقيرند که به ازدحام محتاجند. «دکتر علی شريعتی»

ــ قدرت ناشی از تعداد نفرات مايه‌ی خشنودی ترسويان است، آنكه روحا شجاع است جز از نفس مبارزه لذت نميبرد. «مهاتما گاندی»

ــ «خواهی نشوی همرنگ، رسوای جماعت شو»

مسعود
 

  خرد هر كجا گنجي آرد پديد
ز نـام خـدا سازد آنـرا كليد

بخوانيد
قرآن .:.
حافظ .:.
آينه .:.
شاملو .:.

وبلاگهاي‌خواندني
دوستدار .:.
پس پرده .:.
جزيره مقدس .:.
روزنامه ديواري .:.
آسمان آبي .:.
شعرفارسي .:.
كلمات قصار2 .:.
خوابگرد .:.

انجمن شاعران مرده .:.
زهرا .:.
نوشي و جوجه ها .:.
دخترك شيطان .:.
moral virtues .:.
آبي و سفيد .:.
پاورقي .:.
لينكستان .:.
حرف حساب .:.
پنجره تنهايي .:.
كامپيوتر .:.

شعر ماه
شعر ماه .:.

سخن ماه

ما از جنس روياهايمان هستيم
ويليام شكسپير

ضرب‌‌‌المثل
خمير مايه دكان شيشه‌گر سنگ است

عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد


پشتيبان
Persian Blog
Persian Weblogs List
  :: خانه .:. آرشيو .:. ايميل ::