كلمات قصار

.: خانه :.
.: آرشيو :.
.: ايميل :.
 
 

ضرب‌المثل

 
۱۳۸٤/٦/٦

خدا خر را شناخت، شاخش نداد.

سعدی:
آنکه هفت اقليم عالم را نهاد
هر کسی را آنچه لايق بود داد

آن دوشاخ گاو اگر خر داشتی
آدمی را پيش خود نگذاشتی


گربه مسکين اگر پر داشتی
تخم گنجشک از جهان برداشتي
«گلستان‌»

مسعود
 

  خرد هر كجا گنجي آرد پديد
ز نـام خـدا سازد آنـرا كليد

بخوانيد
قرآن .:.
حافظ .:.
آينه .:.
شاملو .:.

وبلاگهاي‌خواندني
دوستدار .:.
پس پرده .:.
جزيره مقدس .:.
روزنامه ديواري .:.
آسمان آبي .:.
شعرفارسي .:.
كلمات قصار2 .:.
خوابگرد .:.

انجمن شاعران مرده .:.
زهرا .:.
نوشي و جوجه ها .:.
دخترك شيطان .:.
moral virtues .:.
آبي و سفيد .:.
پاورقي .:.
لينكستان .:.
حرف حساب .:.
پنجره تنهايي .:.
كامپيوتر .:.

شعر ماه
شعر ماه .:.

سخن ماه

ما از جنس روياهايمان هستيم
ويليام شكسپير

ضرب‌‌‌المثل
خمير مايه دكان شيشه‌گر سنگ است

عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد


پشتيبان
Persian Blog
Persian Weblogs List
  :: خانه .:. آرشيو .:. ايميل ::