كلمات قصار

.: خانه :.
.: آرشيو :.
.: ايميل :.
 
 

هيچ شعری شاعر ندارد، هر خواننده‌ی شعری شاعر آن لحظه‌ی شعر است. «پابلو نرودا»

 
۱۳۸٤/٦/٢٢

بی شک، همه ما، در لحظه‌های خاص، داستان‌هايی را نقل می‌کنيم، که در همان لحظه به وجودشان احتياج داريم؛ و سپس در اينجا و آنجا می‌بينيم که همان داستان‌ها  از دهان اين يا آن خارج می‌شوند؛ در اينجاست که تعبير «تخيل شخصی» معنای خود را از دست می‌دهد. هم از اين‌روست که زيباترين داستان‌ها، و به گمان من، در واقع به هيچکس تعلق ندارد. هيچکس نمی‌تواند بگويد: اين داستان از آن من است. دهانی در تاريکی به‌جای همه سخن می‌گويد، حتی اگر جملگی به آن گوش نسپارند، يا به يک شيوه گوش فرا ندهند و آن را به يکسان در نيابند. محبوبيت سترگ، اوج افتخار، برای داستان‌سرا در همين‌جاست که ناشناس باقی می‌ماند.

مسعود
 

  خرد هر كجا گنجي آرد پديد
ز نـام خـدا سازد آنـرا كليد

بخوانيد
قرآن .:.
حافظ .:.
آينه .:.
شاملو .:.

وبلاگهاي‌خواندني
دوستدار .:.
پس پرده .:.
جزيره مقدس .:.
روزنامه ديواري .:.
آسمان آبي .:.
شعرفارسي .:.
كلمات قصار2 .:.
خوابگرد .:.

انجمن شاعران مرده .:.
زهرا .:.
نوشي و جوجه ها .:.
دخترك شيطان .:.
moral virtues .:.
آبي و سفيد .:.
پاورقي .:.
لينكستان .:.
حرف حساب .:.
پنجره تنهايي .:.
كامپيوتر .:.

شعر ماه
شعر ماه .:.

سخن ماه

ما از جنس روياهايمان هستيم
ويليام شكسپير

ضرب‌‌‌المثل
خمير مايه دكان شيشه‌گر سنگ است

عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد


پشتيبان
Persian Blog
Persian Weblogs List
  :: خانه .:. آرشيو .:. ايميل ::