كلمات قصار

.: خانه :.
.: آرشيو :.
.: ايميل :.
 
 

بنده آنی که در بند آنی. «ابوسعيد ابو‌الخير»

 
۱۳۸٤/۸/٢

مولوی:
بر هر چه همی لرزی می‌دان که همان ارزی
زين روی دل عاشق از عرش فزون باشد

هر كس عمل ناشايست كسي را آشكار كند، مانند آنست‌كه خودش آن‌را انجام داده باشد و هر کس مؤمنی را به چيزی سرزنش كند، نميرد تا خود به آن مبتلا گردد. «حضرت علی(ع)»

 

مسعود
 

  خرد هر كجا گنجي آرد پديد
ز نـام خـدا سازد آنـرا كليد

بخوانيد
قرآن .:.
حافظ .:.
آينه .:.
شاملو .:.

وبلاگهاي‌خواندني
دوستدار .:.
پس پرده .:.
جزيره مقدس .:.
روزنامه ديواري .:.
آسمان آبي .:.
شعرفارسي .:.
كلمات قصار2 .:.
خوابگرد .:.

انجمن شاعران مرده .:.
زهرا .:.
نوشي و جوجه ها .:.
دخترك شيطان .:.
moral virtues .:.
آبي و سفيد .:.
پاورقي .:.
لينكستان .:.
حرف حساب .:.
پنجره تنهايي .:.
كامپيوتر .:.

شعر ماه
شعر ماه .:.

سخن ماه

ما از جنس روياهايمان هستيم
ويليام شكسپير

ضرب‌‌‌المثل
خمير مايه دكان شيشه‌گر سنگ است

عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد


پشتيبان
Persian Blog
Persian Weblogs List
  :: خانه .:. آرشيو .:. ايميل ::