كلمات قصار

.: خانه :.
.: آرشيو :.
.: ايميل :.
 
 

حقیقت ژرف

 
۱۳۸٤/٩/٢٦

در علم روابط اساسی باید ساده باشند.اعتقاد من بر این‌است که طبیعت طوری ساخته شده که قابل فهم است، یا بهتر بگویم اندیشه ما طوری ساخته شده که طبیعت را می تواند فهم کند. همان نیروهای سازمان‌دهنده ای که طبیعت را با همه شکل‌هایش صورت داده‌اند، ساخت ذهن ما را هم بوجود آورده‌اند. «هایزنبرگ»

خیلی آسانتر است که با همه مهربان باشیم تا تنها با یک نفر. «الکساندر دوما»

نقیض یک قضیه صادق یک قضیه کاذب است، اما نقیض یک حقیقت ژرف گاهی حقیقت ژرف دیگری است. «نیلس بور»

از: تنهايی پر هياهو

مسعود
 

  خرد هر كجا گنجي آرد پديد
ز نـام خـدا سازد آنـرا كليد

بخوانيد
قرآن .:.
حافظ .:.
آينه .:.
شاملو .:.

وبلاگهاي‌خواندني
دوستدار .:.
پس پرده .:.
جزيره مقدس .:.
روزنامه ديواري .:.
آسمان آبي .:.
شعرفارسي .:.
كلمات قصار2 .:.
خوابگرد .:.

انجمن شاعران مرده .:.
زهرا .:.
نوشي و جوجه ها .:.
دخترك شيطان .:.
moral virtues .:.
آبي و سفيد .:.
پاورقي .:.
لينكستان .:.
حرف حساب .:.
پنجره تنهايي .:.
كامپيوتر .:.

شعر ماه
شعر ماه .:.

سخن ماه

ما از جنس روياهايمان هستيم
ويليام شكسپير

ضرب‌‌‌المثل
خمير مايه دكان شيشه‌گر سنگ است

عدو شود سبب خير اگر خدا خواهد


پشتيبان
Persian Blog
Persian Weblogs List
  :: خانه .:. آرشيو .:. ايميل ::