دروغ!

شخصی بد ما به خلق می‌گفت

ما  سينه  خود  نمی‌خراشيم

 

ما خوبی او به خلق گوييم

تا هر دو دروغ گفته باشيم

/ 1 نظر / 8 بازدید
aghaey

هر كس بد ما به خلق گويد ما سينه از او نميخراشيم ماخوبي او به خلق گوييم تا هردو دروغ گفته باشيم