کورت ونه‌گات

ما همان چيزی هستيم که بدان تظاهر می‌کنيم پس هميشه بايد مواظب باشيم ببينيم به چه چيزی تظاهر می‌کنيم.

/ 3 نظر / 14 بازدید
امير

چه بازديد کننده داری چه نداری ادامه بده خيلی جلبه خسته نباشی

Black Jazz Britain

باشه!

شب نويس

خب من هميشه فکر ميکنم خيلی حاليمه! ولی ناخودآگاه!