اين شيوه سگ است که به تلافی سنگی که به او زده‌اند، سگ ديگری را گاز می‌گيرد. «زهار»

/ 2 نظر / 8 بازدید
دهكردي

سلام اينهم شعرش دوست عزيز: گر سگ گزدت در آن چه گوئی/سگ را به عوض توان گزيدن.

بشقظشدثا

جالب بود منم موافقمولی اینکارو دوس ندارم ظلم بی سبب گناهه