«شعار گاليله»: کار کنيد تا همه غصه‌ها و پريشانيهای خود را فراموش کنيد.
ــ هيچ چيز بهتر از کار کردن بجای غصه خوردن، آدمی را به خوشبختی نزديک نمي‌سازد. «موريس مترلينگ»

/ 3 نظر / 8 بازدید
پیمان

سلام...سال نو مبارک....مومن اين را به کی ميگی...به کار...من نوعی....يا مسئولين؟!....يا حق

بسيار لذت بردم