ضرب‌المثل‌ملل

اسپانيولی: پروانه گاهی فراموش می‌كند زمانی كرم بوده‌است.

چينی: از آهسته رفتن مترس، از بی‌حركت ايستادن بترس.

/ 1 نظر / 12 بازدید
BlackJazz

ايرانی: مورچه چيه که کله پاچش چی باشه!!!