اتلاف وقت

چهار روش برای اتلاف وقت وجود دارد: کار‌نکردن، کم کار‌کردن، بد کار‌کردن و کار بيهوده‌ کردن. «آبه‌دولا‌روش» 

/ 1 نظر / 5 بازدید
me

روش پنجم: اپديت نکردن {کلمات قصار}