کاريکلماتور

هر کتابخوان نه چندان حرفه‌ای هم دست‌کم توی عمرش يکبار به کلمه «کاريکلماتور» برخورده است. کاريکلماتور کاری است که نويسنده‌ها با «کلمات» می‌کنند و بلايی است که شاعران بر سر کلمه‌های بی‌گناه می‌آورند. آنها را می‌چرخانند، برعکسشان می‌کنند و ... خلاصه هر بلای ديگری که مخالف اصول زبانی است بر سر کلمات می‌آورند!
...
مرجع: کمی درباره کاريکلماتور، عباس تربن، سروش نوجوان شماره ۱۸۲،ارديبهشت۸۲.
نام اولين کسی که کلمه «کاريکلماتور» را بر زبان آورد؟ ــ نويسنده مطلب فوق در جواب به سوال فوق می‌نويسد: «احمد شاملو» در زمانی‌که سردبير مجله خوشه بود مطالب عجيب و غريبی را که پرويز شاپور (امروزه معرف به پدر کاريکلماتور ايران است) برايش فرستاده بود را با نام «کاريکلماتور» چاپ کرد.(نويسنده در اينجا اين احتمال را مطرح کرده که شاملو کاريکلماتور را از ترکيب «کاريکاتور» و «کلمات» ساخته است!)

/ 1 نظر / 15 بازدید
دکتر زردوست

نويسنده خيلی خر بوده چون اين ديگر احتمال نيسن بلکه يقين است.