هاروکی موراکامی

فقط یک جور سعادت هست اما بدبختی هزار شکل و اندازه دارد. به قول تولستوی سعادت یک تمثیل است اما بدبختی داستان است.

کافکا در کرانه، هاروکی موراکامی، مهدی غبرائی، انتشارات نیلوفر، ص213

/ 2 نظر / 16 بازدید