بهرام بيضايی

به تو می‌آموزم چگونه با لبخندکينه را پنهان کنی. چگونه رام بنمايی و در پس آن توسنی کنی. چگونه بی‌نيازی را پرده خودخواهی کنی. به تو می‌آموزم چگونه با بزرگ کردن ايشان پستشان کنی. چگونه مهربان بنمايی و در پس آن بيزاری کنی. آه مبادا خودت باشی. اين جائيست که نيکيهايت دشمنان تواند. جايی که اگر درخت بارده باشی سنگ می‌خوری. آنان که مرد بودند از مردی افتادند؛ و حالا نوکری پيشه کرده‌اند تا زنان را از زنی بيندازند. اين جائيست که همه [بايد] خواجه باشند؛ تا فقط يکی مرد جلوه کند. «پرده‌خانه؛ بهرام بيضايی؛ انتشارات روشنگران؛ چاپ سوم؛ صفحه ۱۲۲»

/ 2 نظر / 8 بازدید
pania

وبلاگ خوبی دارین

ستاره

وقتی مردم پشت سرت حرف می زنند، چه مفهومی داره؟ خیلی ساده است، یعنی اینکه تو دو قدم از اونها جلوتری. پس.... به مسیرت ادامه بده.