دوست

وقتی انسان دوست واقعی دارد كه خودش هم دوست واقعی باشد. «امرسون»

اگر می‌خواهيد در زندگی دوستان وفادار و ياران غمخوار داشته‌باشيد، کم و خيلی دير با مردم دوست شويد .«هرشل»

دوستان جديد پيدا کنيد اما دوستان قديمی را هم حفظ کنيد، اينها نقره و آنها طلا هستند. «پرمودابترا»

/ 2 نظر / 10 بازدید
رضا

جمله های زيبايی مينويسی. من دوست خوبی هستم اما دوست خوبی ندارم٬ زود تند سريع يه دوست خوب به من بدين لطفا !‌:ی اما فکرش رو که ميکنم ميبينم که اشتباه کردم٬ دوست خوب هم دارم و شايد توقع من بالاست !