پرنده پنج خصلت داشت
نخستين اوج در پرواز
سپس پرواز بی‌همراه
سه ديگر به منقارش هدف گيرد فرا کهکشانها را
چهارم رنگ بی‌رنگی
ودر پايان
نوايش همچنان نجوا
«افسانه‌های قدرت؛ کارلوس کاستاندا»

/ 1 نظر / 7 بازدید
vahid

اينو از کجا پيدا کردی؟