وجدان صدای خداوندی است. «لامارتين»

/ 1 نظر / 8 بازدید
هموطن

ای هموطن بيا دریابيم پرستوهای دربند را ، پيام شما انزجار از رفتار مدعيان آزادی است.