وجدان صدای خداوندی است. «لامارتين»

/ 1 نظر / 10 بازدید
هموطن

ای هموطن بيا دریابيم پرستوهای دربند را ، پيام شما انزجار از رفتار مدعيان آزادی است.