ضرب‌المثل

خدا خر را شناخت، شاخش نداد.

سعدی:
آنکه هفت اقليم عالم را نهاد
هر کسی را آنچه لايق بود داد

آن دوشاخ گاو اگر خر داشتی
آدمی را پيش خود نگذاشتی


گربه مسکين اگر پر داشتی
تخم گنجشک از جهان برداشتي
«گلستان‌»

/ 1 نظر / 13 بازدید
عليرضا

چه‌طوری مسعود خان؟ از نظرت ممنونم خيلی خوب بود. درباره‌ی خرده‌فرهنگ شايد يک مطلب جداگونه بنويسم...