نيچه

آشفتگی من از این نیست که تو به من دروغ گفته ای، از این آشفته ام که دیگر نمیتوانم تو را باور کنم

/ 3 نظر / 15 بازدید
فرید شولیزاده

هنوز زمان استفاده از افکار نیچه نرسیده است یک قرن دیگر هم باید منتظر بود...

اعتماد بتدریج می آید ولی به ناگه میرود.