آغاز

خرد هر کجا گنجی آرد پديد
ز نـام خـدا سازد آنـرا کليد


زندگی
زندگی صحنه يکتای هنرمندی ماست
هرکسی نغمه خود خواند و از صحنه رود
صحنه پيوسته بجاست
خرم آن نغمه که مردم بسپارند به ياد

/ 1 نظر / 11 بازدید
مهدی

سلام دوست عزيز دست گلت درد نکنه خدا قوت اين جملات در مواقع سخت زندگی خيلی راهگشاست اميدوارم در کارت موفق باشی . اگر خواستی يا اگر افتخار دادی باهم ارتباط برقرار کنيم ايميل ام را که داری .