آزادی

۱. کسی‌که حفظ جان را مقدم بر آزادی بداند، لياقت آزادی را ندارد. «بنجامين فرانکلين»

۲. وقتی نهال آزادی ريشه گرفت به سرعت رشد ونمو می‌کند. «جورج واشنگتن»

۳. خداوند آزادی را آفريد و بشر بندگی را. «آندره شينه» 

 

 

/ 0 نظر / 11 بازدید