جبر

زندگی جبر نيست؛
اگر بشناسيم چندجمله‌ای محبت و ايثار را
اتخاد ناگسستنی دلهای اهل ايمان را
بسط انسانيت و تجزيه کدورتها و عداوتها را

اگر دوستيها را جمع، دشمنيها را کم،
شاديها را ضرب و غمها را تقسيم کنيم،
محبتها را به توان برسانيم و کينه‌ها را به زير راديکال ببريم،
مفهوم زيبای زندگی را می‌فهميم.

چندجمله‌ای زندگيتان «تعريف شده‌تر» و اتحاد قلبهايتان مستحکم‌تر باد.

/ 1 نظر / 9 بازدید
saeed

please send me refrence of this sentence becausei tolld this at 1993 in one of classes that i taught :